On-line generátor QR kódů z textu zdarma


max. 500 znaků

QR textový obsah

QR textový obsah, může být použit k vygenerování QR kódu nejrůznějších formátů a typů. Prostě jen vložíte text, nebo řetezec definující datovou strukturu, kterou chcete mít na QR kódu a aplikace vygeneruje z vloženého textu QR kód.
Služba https://qr.als.cz vygeneruje QR kód jako obrázek ve formátu .png. Tento obrázek můžete použít na vašem webu, nebo ve vaší aplikaci. Údaje pro vygenerování QR kódu uvádějte sestavte do url adresy podle vzoru níže. Znaky musí být zakódované pro použité v URL!.

Příklad URL adresy QR kódu vygenerovaný aplikací https://qr.als.cz

https://qr.als.cz/qr.png?qrtype=text&data=Aplikace%20on-line%20generov%C3%A1n%C3%AD%20QR%20k%C3%B3d%C5%AF%2C%20umo%C5%BE%C5%88uje%20rychle%20a%20jednodu%C5%A1e%20implementovat%20tuto%20modern%C3%AD%20metodu%20sd%C3%ADlen%C3%AD%20informac%C3%AD%20do%20va%C5%A1eho%20st%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%ADho%20syst%C3%A9mu%2C%20internetov%C3%BDch%20str%C3%A1nek%2C%20nebo%20na%20va%C5%A1e%20ti%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9%20propaga%C4%8Dn%C3%AD%20materi%C3%A1ly."

Použitelné klíče datové věty

qrtype = vcard - Typ generovaného qrkodu vcard
data = Textový obsah QR kódu

Tvorba stránek
QR Code

® 2023 Všechna práva vyhrazena
ALS-Euro, s.r.o.